Trường trung học Pope John XXIII là nhà của khoảng 300 học sinh tự hào gọi mình Những chú cọp (linh vật của trường). Nhà trường cung cấp một giáo trình dự bị đại học, cộng đồng luôn chào ...