Thông tin trường  Trường công Chicago hiện tại là trường quận lớn thứ 3 ở Mỹ, có đến hớn 400,000 học sinh nhập học hằng năm. Trường cố gắng giúp học sinh phát huy khả năng tiềm ẩn bên ...

Thông tin trường Trường Nampa Christian dành cho học sinh quốc tế chương trình học từ lớp 9 -12. Trường tận tâm trong việc phát triển học sinh không chỉ về học tập mà còn về tính cách và đức ...

Thông tin trường Trường tập trung vào chương trình giảng dạy cùng với chương trình dự bị đại học. Chương trình dạy ở mọi ngành rất toàn diện đồng thời thúc đẩy sự phát triển về mặt ...

Thông tin trường Được thành lập vào năm 1947, trường luôn được biết đến bởi sự nghiêm ngặt trong lớp học và chuyên nghiệp trong các môn thể thao. Trường gần đây đã nâng cấp phòng thí ...

Thông tin trường Trường Marian là một trường tư dành cho học sinh từ lớp 9 -12. Trường còn là một cộng đồng gắn bó, gần gũi nơi mà học sinh và nhân viên trong trường cũng như là giáo viên ...

Thông tin trường Trường Lake Rigde được thành lập vào năm 1917. Chương trình học tập và khóa học về nghệ thuật ở chúng tôi còn được kết hợp với  những môn học ngoại khóa ( làm thủy ...

Thông tin trường Trường Justin-Siena là trường dự bị đại học đạo Công giáo được tài trợ bởi Hiệp hội anh em đạo Cơ đốc giáo De La Salle tài trợ. Nằm tại giáo khu của  Santa Rosa và hiện ...

Thông tin trường Trường Burlington trang bị học sinh những điều cần thiết cho việc học và để giúp họ trở thành những công dân tốt bằng cách đưa ra những thử thách và nhưng hoạt động ...

Thông tin trường Hệ thống trường trung học Quận Blue Valley luôn nổ lực mang lại cho học sinh Nền Giáo Dục Hơn Cả Mong Đợi. Với hơn 20.000 sinh viên đang theo học ở 33 trường ở Blue Valley, tất ...

Thông tin trường Trường Beverly Hill dành cho hơn 1250 học sinh của mình cơ sở vật chật hiện đại nhất và chương trình giáo dục kiến thức lẫn nhân cách tốt nhất. Chương trình học của trường ...