Trung học Tư thục

Thông tin trường Scottsdale Christian Academy cung cấp 1 nền giáo dục dự bị đại học có chất lượng cao nhất với trọng tâm là đạt chuẩn xuất sắc trong học thuật, nhân vật, dịch vụ, thể thao, ...

Thông tin trường Phoenix Christian Unified School phối hợp với gia đình tạo ra hành trang cho các sinh viên khám phá và phát triển tài năng của mình, cũng như là những mónquà tinh thần cho các em sống ...

Thông tin trường Bourgade Catholic High School là trường trung học dành cho cả nam và nữ. Trường tự hào là bước đệm cho các bạn học sinh bước vào các trường đại học. Bộ phận tư vấn việc ...

Thông tin trường Từ năm 1920, Bentley School đã cung cấp một cách học tập độc đáo đến tất cả các học sinh. Với niềm tin rằng thành tích học tập là nền tảng của tất cả những kinh nghiệm ...

Thông tin trường Bishop O’Dowd High School là một cộng đồng hấp dẫn và đa dạng tập trung vào việc chuẩn bị khoảng 1.200 bạn trẻ tài năng bước vào đại học thông qua việc học tập hợp ...

Thông tin trường Balboa City School là một trường tư nhân ở San Diego cung cấp chương trình giảng dạy dự bị đại học, các lớp học có cấu trúc nhỏ. Được thành lập bởi một tiến sĩ Đại ...

Sơ lược về trường Apple Valley Christian School được thành lập năm 1976 và nằm trong khu vực High Desert của San Bernardino County. Mặc dù khá nhỏ nhưng trường có rất nhiều học sinh trong nước và ...