Trung học Tư thục Garden, New York
Trung học Tư thục Garden, New York

Thông tin trường

  Trường Garden nằm tại Jackson Heights, tại trung tậm của Queens, một trong những thị trấn của New York. Điều quan trọng nằm trong mỗi chương trình giảng dạy của trường đó là kích cỡ lớp học nhỏ, những đợt tư vấn học sinh rất tận tình. Vào buổi nghỉ trưa, học sinh có thể trao đổi với giáo viên về những bài học trong lớp. Các câu lạc bộ được thành lập để đáp ứng nhu cầu phát triển trong cộng đồng và trải nghiệm trong những hoạt động đoàn thể. Bên cạnh đó trường có rất nhiều hoạt động thể thao giúp cho học sinh phát triển không chỉ vế thể chất mà còn về tinh thần.

 • Ngày bắt đầu: Đầu tháng 9
 • Ngày kết thúc: Đầu tháng 6
 • Số lượng học sinh: 145
 • Tỉ lệ giáo viên/học sinh: 1:10
 • Website trường : www.gardenschool.com
 • Đồng phục: không
 • Trường cấp bằng TN:
 • Giới hạn tuyển sinh: chỉ nhận lớp 9 – 10, chỉ nhận lớp 11 nếu đã học qua trường tiếng Anh
 • Điểm TOEFL/SLEP thấp nhất: 50
 • Chương trình tiếng anh ESL:
 • Ngoại ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp
 • Khóa học nâng cao : Lịch sử Mỹ, Lịch sử châu Âu, Sinh học, Tiếng Anh, Tích phân AB, Tích phân BC, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
 • Nghệ thuật: Hướng dẫn chơi nhạc cụ riêng, Ban nhạc
 • Thể thao: Bóng đá, Bóng rổ, Tennis, Bóng chày
 • Hoạt động ngoại khóa: Làm kỉ yếu, Nhóm hùng biện, Câu lạc bộ quốc tế, Hội đồng học sinh
 • Tỉ lệ được nhận vào Đại học: 100%

Danh sách các trường Đại học nhận 

Albright College, Barry University, Boston College, College of Notre Dame, Cornell University, CUNY–Honors Program, Drew University, Franklin and Marshall University, George Washington University, Hampshire College, Hofstra University, Ithaca College, Johns Hopkins University, Lasell College, Lehigh University, Massachusetts Institute of Technology, Pennsylvania State University, Pratt Institute, Syracuse University, Temple University, Tufts University, University of Hartford, University of Maine, University of Massachusetts – Boston, University of Pennsylvania, University of Rhode Island, University of Rochester, University of the Sciences, University of Vermont, University of Washington, Wesleyan University

garden school

No comments so far!

Leave a Comment

Your email address will not be published.
Required fields are marked *